Ad Code

Responsive Advertisement

La inflació en el cost de les comparses provoca que molts vilanovins marxin a saltar el turuta en banderes de Ribes

S'està perdent el Carnaval de Vilanova i la Geltrú? Comparses i gentrificació.S'està perdent el Carnaval de Vilanova i la Geltrú? Turisme, comparses i gentrificació.L'expansió del Carnaval de Vilanova i la Geltrú més enllà de la comarca del Garraf, sobretot de les comparses i de l'Arrivo, està castigant a la població local. La pujada dels preus de les banderes o de les carrosses, i la repoblació d'una població forània, està suposant la pèrdua de la població autòctona vilanovina.

A aquest problema, que suposa l'expulsió de famílies, se li afegeix l'aspecte especulatiu que genera la conversió d'un gran nombre d'entitats socials en entitats exclusivament carnavaleres. El Carnaval de Vilanova i la Geltrú ha experimentat en els últims anys un gran canvi i exemplifica el fenomen de la gentrificació: sense experimentar millores importants en els residents de la zona, registren millores en els indicadors econòmics per la vinguda de turistes o de persones amb un poder adquisitiu més gran.

Una transformació física, econòmica, social i cultural que ha portat a revalorar el seu mercat banderer i el seu carnaval en general, i que ha acabat impactant en el veïnat. Investigadors del Centre d'Estudis Demogràfics i del Departament de Geografia de la UAB han iniciat una investigació i han observat que en els últims deu anys el Carnaval ha perdut població nascuda a Vilanova i la Geltrú i ha guanyat comparsers i comparseres d'altres ciutats catalanes, i de països Europeus, i d'Amèrica Llatina.

La investigació explica que la pujada de preus està potenciant processos d'expulsió de població local, que és substituïda per adults-joves d'altres procedències i amb major poder adquisitiu. D'altre banda, la població autòctona, vilanovins de tota la vida (VTV's), es veuen obligats a anar a llençar caramels pels carrers de Sant Pere de Ribes, i fer passades del turuta al voltant de la font de la plaça Marcer.

Posarà mesures pal·liatives l'administració local?
Caldrà que el Ple municipal aprovi una llei per la regulació del preu de les banderes de les comparses?

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris