Què significa que gossos i gats siguin membres de la familia?

Aquestes són les 7 obligacions de la nova Llei de Protecció Animal per a responsables d'animals de companyia com a gossos o gats.


La nova llei de protecció i drets dels animals preveu, entre d'altres coses, que aquella persona que tingui un gos haurà d'acreditar la realització d'un curs formatiu per a la seva tinença, amb l'objectiu de garantir-ne la capacitat per fer-se'n càrrec.

Però que sigui més fàcil tenir un fill avanç que tenir un gos no és l'única novetat que incorpora la llei: hi ha moltes altres prohibicions, com la fi dels circs amb animals, l'eliminació de la venda d'animals a botigues, o l'extinció dels Tres Tombs; i  estableix una sèrie d'obligacions que tot propietari d'algun animal de companyia ha de complir. Saps què has de fer per tenir un gos o un gat?


Deures que recull la nova llei animal per a tots els responsables d'animals de companyia

1. Mantenir les mascotes integrades al nucli familiar, en bon estat de neteja i higiene.

2. Els animals que no puguin conviure al nucli familiar hauran de disposar d'un allotjament adequat, amb habitacles acords a les seves dimensions, en bones condicions de cura i pulcritud, i que els protegeixin de les inclemències del temps. En el cas d'animals gregaris se'ls ha de procurar la companyia que necessitin.

Els animals de companyia que visquin de forma permanent en gàbies, aquaris, terraris i similars, hauran de comptar amb espais adequats en mida, naturalització i enriquiment ambiental. Des del 7 de gener una iguana passa a tenir més dignitat que una persona en una presó.

En tots els casos se'ls ha de facilitar TV per cable i internet.

3. Adoptar les mesures necessàries per evitar-ne la reproducció incontrolada. Els animals que tinguin accés a l'exterior dels habitatges (i puguin tenir contacte no controlat amb altres animals), han de participar d'un curs de planificació familiar. I si no tenen prou coneixement per entendre-ho, han d'estar esterilitzats,

En cas que en una mateixa ubicació hi hagi animals de la mateixa espècie i de diferents sexes, almenys tots els membres d'un dels sexes han d'estar esterilitzats, llevat del cas de criadors inscrits al Registre Nacional de Criadors.

4. No deixar-los en cap moment sols dins de vehicles tancats, i encara menys si el vehicle es troba en marxa.

5. Els animals de companyia no podran romandre lligats ni podran deambular per espais públics sense la supervisió presencial per part de la persona responsable de la seva cura.

6.  Evitar que els animals dipositin els seus excrements i orins en llocs de pas habitual d'altres persones, procedint en tot cas a la retirada o neteja d'aquells amb productes biodegradables.

7. Facilitar-los els tractaments veterinaris establerts com a obligatoris per les administracions públiques.
Corriols camanegre sota la tutela de l'Administració

Veient que aquesta nova llei serà l'argumentació principal de la comunitat gossaire de la ciutat per exterminar la zona de nidificació del corriol camanegre, l'ajuntament ja està iniciant els tràmits per l'adopció de totes les famílies d'aquesta espècie que decideixin ampliar la seva família a les platja de Ribes Roges.


Vilanova sense platges per culpa d'un ocellot

L'ocupació d'una part de la platja de Ribes Roges, per part del Corriol Camanegre, ha provocat que milers de gossos no puguin fer ús d'una part de les 8 platges que hi ha a la ciutat.
Share


¿Que pone en tu DNI?

Amb la posada en marxa d'aquesta llei es cerca disposar d'una base de dades de les mascotes que permeti a les autoritats localitzar més ràpid els amos i sancionar més fàcilment els responsables. 

El DNI animal recopilarà dades com la informació relativa a l'amo o el nom de la mascota i els antecedents mèdics. Així mateix, aquest document no eximeix el deure que l'animal segueixi portant el tradicional microxip.

Grups de Pastors Alemans i Grans Danesos ja han presentat les primeres denuncies a la Direcció General de Drets dels Animals perquè al explicar la seva raça membres del cos de la Guàrdia Civil els haurien preguntat "¿Qué pone en tu DNI?"Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris