Hort urbà damunt dels cotxes

L’AVV Ribes Roges demana poder fer un hort social al barri en un solar d'ús d’habitatge dotacional  destinat a zona d'aparcament durant els mesos d'estiu.
Què és l'habitatge dotacional?

És l’habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats d’emancipació
o que requereixen acolliment o assistència residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència de gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament per operacions públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’execució del planejament urbanístic o els sense llar.
La superfície d’aquests habitatges és determinada per les necessitats que s’han de satisfer. Poden ésser considerats habitatges dotacionals públics els destinats a estades de curta durada de persones amb
necessitat d’acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que en permetin l’ús compartit per persones sense llaços familiars.


Són incompatibles un hort comunitari en un solar d'ús per habitatge dotacional?


En aquest cas la llei és ambigua, tot i hi ha qui afirma que els habitatges dotacionals han de reservar les plantes baixes per equipaments municipals, i és aquí on hi tindria cabuda un hort urbà.


Per altre banda, un projecte comunitari com pot ser un hort urbà tindria un encaix excel·lent en els col·lectius destinataris d'aquests mateixos habitatges dotacionals. En l'espai de l'hort urbà es podrien generar les sinèrgies necessàries per a que les persones residents en aquests habitatges treballessin la seva part social i comunitària sense dedicar-hi recursos de l'administració.

I mentrestant?

L'AAVV Ribes Roges, segons citen en el seu perfil de twitter, "atès que l'argument que ens donen per no autoritzar la creació d'un hortet social en aquest solar és que té la categoria "d'habitatge dotacional", voldríem saber com i quan es va autoritzar el seu ús com a aparcament. Sol·licitud TI-2021-1604-GP."Convertir cotxes en horts urbans


A l'espera de la resolució d'aquest conflicte, des de El Foll la proposta és envair l'espai asfaltat amb cotxes convertits en horts urbans.

Per part de l'Associació de Veïns només caldria pagar l'impost de circulació, que seria nul en el cas de cotxes clàssics. I l'aparcament al carrer és gratuït pels residents al barri.

Aquests podrien ser alguns exemples d'experiències viscudes en altres llocs:

 

Publica un comentari a l'entrada

0 Comentaris